home wie-ben-ik

The Reconnection®

Net zoals over ons lichaam meridianen lopen, lopen er lijnen over de aarde. Een heel netwerk. Leylijnen genaamd. De lijnen die over ons lichaam lopen waren oorspronkelijk verbonden met het netwerk dat onze planeet omringt. Al deze lijnen stonden weer in verbinding met een onmetelijk groter netwerk, te weten het netwerk van het hele universum. In de loop der tijden zijn wij als het ware losgeraakt van dit netwerk van lijnen.

Het woord reconnection betekent herverbinding. The Reconnection® heractiveert de axiatonale lijnen van ons lichaam. Hierdoor wordt het mogelijk de verbinding met het groter netwerk te herstellen, waardoor het mogelijk wordt om ons af te stemmen op de unieke trillingsniveaus en frequenties van het grote veld van informatie en energie dat ten grondslag ligt aan ons universum. Deze trillingen dienen voor genezing, het herstellen van balans en uiteindelijk voor onze evolutie.

Wanneer iemand een Reconnection krijgt, wordt de verbinding hersteld en geactiveerd. Hierdoor ontstaat een verbeterde uitwisseling van licht en informatie.
Een Reconnection® bestaat uit 2 behandelsessies, die binnen 3 dagen moeten plaatsvinden. De afzonderlijke sessies duren 40 á 50 minuten.
In deze sessies worden 120 punten en lijnen op het lichaam geactiveerd zonder daarbij het lichaam aan te raken. Het doel van de behandeling is o.a. het opnieuw activeren van het oorspronkelijke meridiaansysteem in het lichaam.

Een Reconnection® heeft door de diepe werking een positief effect op alle lagen: zowel op het fysieke, emotionele, mentale en het spirituele niveau. Quasi chronische aandoeningen en gedragspatronen kunnen hierdoor blijvend worden opgelost.

Ook al ben ik sinds relatief kort gediplomeerd, toch zijn er al zeer bijzondere dingen gebeurd in mijn praktijk. Een meneer die al meer dan 50 jaar aan psoriasis leed was er na één sessie van Reconnective Healing van af.
Een mevrouw die dacht dat ze op haar leeftijd (57) nooit meer een baan zou vinden, kreeg 2 weken na haar sessie een nieuwe functie.

De twee sessies van The Reconnection® hoeven slechts eenmaal in uw leven te worden toegepast, de axiatonale lijnen zijn vanaf dan blijvend geactiveerd.

Voor The Reconnection® wordt een wereldwijd vastgestelde prijs toegepast. Namelijk 333 eenheden van de plaatselijke munteenheid. Er is bewust gekozen voor het magische getal 3 x 3. Dit bedrag betaalde Eric Pearl na zijn eigen persoonlijke Reconnection.
Voor Nederland komt dat neer op € 333,-

Reconnective Healing®

Reconnective Healing® is in de wereld geïntroduceerd via Dr. Eric Pearl. Tijdens zijn werk als chiropractor, bemerkte hij op een dag dat bij patiënten spontane helingen optraden. Het bijzondere verhaal van zijn leven en van Reconnective Healing® staat beschreven in zijn boek dat inmiddels in meer dan 30 talen is verschenen.

Reconnective Healing® is vorm van werken, waarbij interactie mogelijk is met nieuwe frequenties van licht en informatie. Door Reconnective Healing® worden verbroken verbindingen en verstoringen in de DNA blauwdruk hersteld en maken we weer contact met wie we oorspronkelijk waren. Reconnective Healing® reikt voorbij iedere techniek die tot nog toe beschikbaar is.

De heling via Reconnective Healing® komt tot stand door de uitwisseling van licht en informatie vanuit het oorspronkelijk gezonde morfo-genetisch veld, dat wil zeggen de gezonde blauwdruk van de cliënt. Reconnective Healing® brengt balans en heelheid op alle niveau's: mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel. In essentie ontstaat ware heling door de verwijdering van een storing of blokkade die ons afgescheiden houdt van de perfectie van het Universum en onze verbinding met die essentie. Het licht werkt hierbij als drager en geeft de informatie door. Blokkades worden opgeruimd. Het kan soms enige tijd duren voor lichamelijke verstoringen oplossen.

Reconnective Healing® is geen behandeling of therapie en is meer dan slechts het bestrijden van symptomen van lichamelijk ongemak. De frequenties bieden ons de mogelijkheid om in balans te komen, zowel in hernieuwde harmonie met het Universum als in een diepere verbinding met onszelf. Als resultaat van deze herstelde verbinding, ontstaat ook vaak heling op het fysieke vlak.

Reconnective Healing® is geen energie werk. Het is een alomvattende, brede vibratie die werkt via het verbinden van strengen (reconnecting strands) en snaren (reconnecting strings). De fundamentele deeltjes van het universum blijken geen deeltjes te zijn maar snaren die op een bepaalde manier trillen, vibreren. In Reconnective Healing® wordt gewerkt met trillingen (vibraties, frequenties) van energie, licht en informatie. Deze frequenties werken op quantum niveau om communicatie tot stand te brengen met ons DNA, onze cellen, ons lichaam, onze geest en ziel.

Heling gaat verder dan het lichamelijke niveau. Een intentie hebben om een bepaald deel in jezelf te helen is prima. Soms gebeurt niet noodzakelijkerwijs datgene wat men verwacht. Heel worden betekent opnieuw verbonden worden met de perfectie van je oorspronkelijke natuur. Op het diepste niveau weten wij wat we nodig hebben. Een open, onbevangen houding vanuit verwondering is een prima uitgangspunt.

Informatie over de sessies

Kleding: Draag comfortabele kleding, zorg dat je het lekker warm hebt.
Sieraden: Het dragen van sieraden is geen probleem.

Tijdens een sessie ligt men op een behandeltafel. De ogen zijn gesloten en men wordt verzocht zich open te stellen en datgene toe te laten wat zich aandient. Het is niet noodzakelijk om te bidden, te visualiseren, mantra's te herhalen, te mediteren of je bij voorbaat te richten op een bepaald resultaat. Laat vanuit een ontvankelijke open houding het Universum brengen wat er op dat moment op het diepste niveau nodig is.

Tijdsduur: Een Reconnective Healing® sessie duurt niet langer dan 60 minuten. De sessie op de behandeltafel duurt ongeveer 30 minuten. De overige 30 minuten worden besteed aan een voor- en nagesprek. In de regel zijn 1 à 3 sessies voldoende.

Kosten: De prijs van een reconnective healing sessie is € 70,-.

Contact