home wie-ben-ik

 

Spiritualiteit en Zingeving

Ieder mens komt in zijn leven op een bepaald moment in een fase waarin hij zich de existentiële levensvragen gaat stellen: Wat is de zin van het leven, waar leidt het eigenlijk toe, ik heb alles wat mijn hartje begeert maar toch ben ik niet gelukkig, waar ben ik eigenlijk mee bezig?
In de materie liggen de antwoorden niet. Onze westerse wereld is er eentje van luxe en overdaad. We zijn gewend alles te kunnen kopen en werken hard om ons fijne vakanties te kunnen permitteren. Behalve hebben is er echter nog een belangrijk aspect in het leven en dat is Zijn. Wij zijn Human Beings en geen Human Doings, ook al is het heerlijk om van alles te doen en te kunnen.

Spiritualiteit kan niet los worden gezien van wie we zijn. We maken deel uit van het universum en zijn er onlosmakelijk mee verbonden. We hebben allerlei theorieën maar sommige dingen zijn niet in woorden te vatten en uit te leggen. Hoe omschrijf je een gevoel van verwondering wanneer je naar een ondergaande zon kijkt? Hoe maak je een ander duidelijk wat liefde is en hoe het voelt?

In de praktijk van Martine Clausen Counselling zijn spiritualiteit en zingeving volledig verweven met haar werk. Er is geen sprake van zweverigheid, maar er wordt niet vermeden te kijken naar het grote geheel om zo de cliënt helderheid en inzicht te verschaffen in zijn of haar levenssituatie.
spiritualiteit