home wie-ben-ik

 

Stress Counselling

Bestemd voor hen die een grote mate van spanning in hun leven ervaren.
Dit kan zijn op de werkplek, in relaties, binnen het gezinsleven of een combinatie hiervan.

Wat u kunt verwachten van een counsellingsgesprek:
- heldere kijk krijgen op 'het probleem': hoe is de situatie nu?
- evaluatie van de mate van stress: hoe voel ik mij hieronder?
- determineren van gewenste uitkomst: hoe wil ik mij voelen?
- stappenplan: wat ga ik doen om de situatie te veranderen?

In samenspraak met de counsellor wordt het aantal sessies afgesproken waarbinnen het thema behandeld gaat worden. Counsellor en cliënt werken nauw samen. Vanwege deze actieve en soms confronterende aanpak verkrijgt u snel inzichten over uzelf. Hierdoor komen gedragspatronen aan het licht waarvan u zich voorheen niet bewust was.

U verkrijgt inzichten in
- uw overtuigingen (zijn die overtuigingen eigenlijk wel van u?)
- uw manier van communiceren (geweldloos of  uitdagend?)
- uw relaties ten opzichte van anderen (spiegelfunctie/projectie)
- uw levensmissie (wat is eigenlijk het doel in mijn leven?)

Stress-counselling kan worden toegepast voor
· hen die tijdelijk met een probleem zitten
· hen die voelen dat ze gespannen zijn en niet weten hoe dat komt
· bedrijven die het ziekteverzuim onder werknemers willen limiteren
· managers die het razend druk hebben
· iedereen die lijdt onder vage klachten

Voor informatie of een afspraak:

Contact & werkwijze